Polityka Prywatności

   W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych i dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.
Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów obowiązującego prawa.
 1. Administrator
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Montewska-Grabowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dom Herbaty „Aromat” Ewa Montewska Grabowska, ul. Wierzbięcice 41w Poznaniu (61-558), NIP 783-12-24-941, REGON 302853281 (dalej zwana Administratorem).

  Z Administratorem można kontaktować się pod tel. +48 61 833 23 68 lub email: sklep@domherbaty.pl
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
   • a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
    – w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w tym zwłaszcza udzielania odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytania oraz w celach niezbędnych do wykonania umów pomiędzy Tobą a Administratorem – zawieranych m.in. w związku z dokonaniem przez Ciebie rejestracji konta lub zakupu w naszym sklepie internetowym www.domherbaty.pl, a także w celu obsługi posprzedażowej (zwroty, reklamacje),
   • b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
    – w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności tych wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
   • c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
    – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: prowadzenia marketingu produktów i usług w trakcie trwania umowy, zapewnienia ważności czynności związanej z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, poprzez pobranie zgody jej przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksy cywilny, a także dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów,
   • d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
    – w przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, np. przesłania informacji o promocjach na podany przez Ciebie adres e–mail lub telefon w formie sms, w tym także wysyłki newslettera.
  2. Jakie dane przetwarzamy:
   • a) w przypadku dokonania zakupów w sklepie internetowym będziemy przetwarzali podane przez Ciebie dane: imię i nazwisko, adres e–mail oraz numeru telefonu, adres dostawy,
   • b) w przypadku gdy dokonujesz płatności elektronicznych – dane dotyczące kart płatniczych pozostawisz u operatora płatności elektronicznych (np. payU)
   • c) w przypadku płatności potwierdzanych fakturą – podane przez Ciebie dane niezbędne do wystawienia faktury, w szczególności nazwę (nazwisko), adres i NIP odbiorcy
   • f) jeśli jesteś naszym Partnerem – przesyłając Ci informacje dotyczące warunków współpracy będziemy przetwarzali numer telefonu i adres e-mail oraz podane dodatkowe dane: imię, nazwisko i dane instytucji/podmiotu, jaki reprezentujesz
   • g) w przypadku zapisu do naszych newsletterów – będziemy przetwarzali podane przez Ciebie numer telefonu i adres e-mail
   • h) w przypadku udziału w konkursach jakie organizujemy, będzie przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e–mail, adres zamieszkania (np. gdy będziemy przesyłać Ci nagrodę drogą pocztową), a także nr telefonu lub inne dane kontaktowe, jeśli nam je przekażesz. W zależności od rodzaju konkursu, możemy przetwarzać Twój wizerunek, zdjęcia, nagrania, za Twoją zgodą.
   • i) Prowadzimy także nasze profile na Facebooku i Instagramie, więc jeśli nas tam odwiedzasz, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na naszym profilu (np. polubień, wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na tym profilu).
  3. Twoje uprawnienia:
   W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługują Ci n/w uprawnienia:
   • a) możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych;
   • b) możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia ich przetwarzania;
   • c) możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,
   • d) w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu,
   • e) w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  5. W celu realizacji Twoich praw, prosimy o kontakt na adres podany w pkt. 1 powyższego dokumentu.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może się zdarzyć, że ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy (w tym umowy sprzedaży) i świadczyć na Twoją rzecz usług.
 1. Odbiorcy danych osobowych
  Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczonych dla Ciebie usług oraz wspierających nas w bieżącej działalności, w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, usługi IT, a także podmiotom świadczącym usługi hostingu on-line. Możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobom trzecim, które są uprawnione na podstawie przepisów prawa, orzeczeń sądowych, nakazu przeszukania lub podobnego instrumentu przedstawionego nam przez organa ścigania.
 2. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
  • a) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania – przez okres trwania tych umów, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • b) w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych– przez okres wskazany w przepisach prawa;
  • c) w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub do czasu wniesienia sprzeciwu;
  • d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania tej zgody.
 1. Przekazywanie danych poza terytorium EOG
  Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez dostawcę oprogramowania do obsługi sklepu internetowego, Twoje dane mogą trafić poza EOG. Będą to jednak wyłącznie państwa, które zapewniają adekwatny stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w przypadku państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, wyłącznie w przypadku zapewnienia przez nich odpowiednich zabezpieczeń, w tym m. in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych.
 2. Pliki cookies i logi systemowe
  Z momentem połączenia się przez Ciebie z naszą stroną internetową (Serwisem) w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
  Strona internetowa wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Aktualizacje
  Niniejsza Polityka może podlegać aktualizacji.